Pagasts skaitļos

Silmalas pagasts 50 

Pagasta kopējā platība-19472,9 ha,

no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme-12388 ha;

meži-4350 ha;

zem ūdeņiem-619.8 ha;

purvāji un mitrāji-379,7 ha;

pārējās zemes-1735,4 ha.

Vidējā augsnes auglība-31 balle.

Lielākā ūdenstece-Maltas upe (115 km, t.sk. Silmalas pagasta teritorijā-36.3 km).
Pagastā ir 9 ezeri, vislielākais- Tiskādu ezers (platība 184 ha, vidējais dziļums-3 m).
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2023.-2383 cilvēki

Nacionālais sastāvs:
latvieši- 617 cilvēki;
krievi- 1643 cilvēki;
baltkrievi- 36 cilvēki;
pārējie-87 cilvēki.

Bērnu skaits- 433 bērni;
Darbspējīgo iedzīvotāju skaits- 1674 cilvēki;
Bezdarbnieku skaits-343 cilvēki

Lielākie uzņēmumi pagasta teritorijā:
SIA „Kruķi” (lauksaimniecība);
SIA „Daugavieši”(lauksaimniecība);
SIA „Avotiņš R”(tirdzniecība);
SIA „Liepas”(tirdzniecība).

Silmalas pagastā ir 70 ciemi (sādžas)

Lielākie ciemi:
Vecružina (369 iedzīvotāji);
Kruķi (339 iedzīvotāji);
Gorņica (279 iedzīvotāji);
Štikāni, Rogoviki (320 iedzīvotāji).

Silmalas pagastā esošo ceļu garums 199 km , t.sk. pagasta ceļi-120 km;
Pašvaldības ceļu skaits- 60 ceļi; Ielu skaits-24 ielas
Pagasta autobusu skaits skolēnu pārvadāšanai- 5 autobusi.
Tiskādu ezers

tiskadu ezers

Free Joomla! templates by Engine Templates