Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Vecružina"

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs „Vecružina””  (turpmāk tekstā – DSPC „Vecružina”) ir Rēzeknes novada pašvaldības izveidota un tās padotībā esoša iestāde, kuru vada Rēzeknes novada Domes iecelts direktors.

DSPC „Vecružina” mērķis ir sniegt Rēzeknes novada pašvaldības, kā arī, nepieciešamības gadījumā, citu pašvaldību administratīvās teritorijas potenciālajiem pakalpojumu saņēmējiem nepieciešamos ilgstošos un īslaicīgos sociālās aprūpes pakalpojumus, tostarp, rehabilitāciju, nodarbinātības iespējas, fiziskās un intelektuālās attīstības veicināšanu, pašnoteikšanās iespējas un integrāciju sabiedrībā.

DAUDZFUNKCIONĀLAIS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS “VECRUŽINA”

sniedz sekojošus pakalpojumus:

„Dienas aprūpes centrs” uzdevums ir dienas laikā nodrošināt sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojuma saņēmējiem tiek nodrošināta uzraudzība, individuāls atbalsts, palīdzība pašaprūpē, dažādu speciālistu konsultācijas.

„Atelpas brīdis” nodrošina bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, vecumā no 2 līdz 18 gadiem īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, lai atslogotu uz noteiktu laiku ģimenes un viņu piederīgos, uzticot bērnu aprūpi speciālistiem. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, pakalpojums tiek nodrošināts 30 (trīsdesmit) dienas gadā.

“Sociālās rehabilitācija” sniedz rehabilitāciju bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem. Sociālās rehabilitācijas mērķis ir saglabāt vai uzlabot personu funkcionālo spēju (pašaprūpe, mobilitāte un ar mājas dzīvi saistīto darbību veikšana) līmeni.

“Specializēto darbnīcu” galvenais uzdevums ir dienas laikā nodrošināt pilngadīgu personu ar funkcionāliem traucējumiem nodarbinātības iespējas, fiziskās un intelektuālās attīstības veicināšanu, pašnoteikšanās iespēju un integrāciju sabiedriskajā dzīvē, atbalstot ģimenes, kuras pašas uztur un aprūpē šādas personas.

„Pusceļa māja” uzdevums ir sniegt īslaicīgus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem (kurām nav nepieciešama atrašanās speciālajās ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās), lai apgūtu iemaņas patstāvīgai dzīvei vai dzīvei grupu mājā (dzīvoklī), kā arī spēju integrēties sabiedrībā.

“Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija” institūcijā bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem. Pakalpojuma uzdevums ir nodrošināt sociālo aprūpi, atbilstošas izglītības iegūšanu, veselības aprūpi, sociālo iemaņu apgūšanu, kā arī veicināt bērna un ģimenes atkal apvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.

„Krīzes centrs” uzdevums ir sniegt sociālo un psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā nonākušajām nepilngadīgajām grūtniecēm, nepilngadīgajām māmiņām ar bērnu un nepilngadīgām personām nonākušām krīzes situācijā.

Kontaktinformācija        

Direktore: Liāna Teirumnieka

Tālrunis: direktore 29996631;  lietvede 64646135.

DSPC „Vecružina” juridiskā adrese: Ezera iela 23 A, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636

e–pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rekvizīti

DSPC „Vecružina”  reģ.Nr.: 90000078104;

Norēķinu konts: Norēķinu konts: LV43TREL980257003900B, reģ.Nr.:90009112679  Rēzeknes novada pašvaldība, DSPC “Vecružina”

Ziedojuma konts: Ziedojuma konts: LV85TREL980257005200B, reģ.Nr.: 90009112679  Rēzeknes novada pašvaldība, DSPC “Vecružina”tisk.b.nams

Free Joomla! templates by Engine Templates