Silmalas pagasts

Silmalas pagasts 73Silmalas pagasta atrašanās vieta

Silmalas pagasta platība ir 19 472.9 ha, tas atrodas  Latgales augstienes Rietumos,  Rēzeknes novada Rietumu daļā, 25 km attālumā no rajona centra Rēzeknes, 40 km attālumā no Preiļiem un 250 km attālumā no Rīgas.

Silmalas pagasts platības ziņā ir lielākais Rēzeknes novadā. Pagasta teritorija robežojas ar Rēzeknes novada Sakstagala, Ozolmuižas, Ozolaines, Lūznavas, Maltas, Feimaņu pagastiem,Viļanu novadu un  Riebiņu novadu. Pagastu šķērso republikas nozīmes ceļš Viļāni - Malta. Tuvākā dzelzceļa līnija ir Sanktpēterburga – Varšava ar dzelzceļa staciju Maltā. Līdztekus tam Silmalas pagasta teritoriju šķērso arī 1. šķiras autoceļš Viļāni – Ružina (Vecružina) – Malta un 2. šķiras autoceļi. Silmalas pagasts ir ievērojams ar lielu apdzīvoto vietu skaitu. Lielākie ciemi ir: Vecružina, Kruķi, Gorņica, Tiskādi, Rogoviki, Štikāni, Pustinka, Prezma.

Silmalas pagasts atrodas Latgales augstienes rietumu malā. Teritorijas lielāko daļu aizņem Maltas pazeminājums, Dienvidrietumu daļa atrodas Feimaņu paugurainē, bet Ziemeļaustrumu daļa – Rāznavas paugurainē. Pagasta Austrumu daļā reljefs ir paugurains, bet Rietumu un Dienvidu daļu aiz Tiskādu ezera veido līdzens reljefs. Augstuma atzīmes pagasta teritorijā  vidēji ir 140 m virs jūras līmeņa. 

Silmalas pagasta vēsturiskā attīstība

Laika gaitā administratīvais iedalījums Silmalas pagasta teritorijā vairakkārt būtiski mainījies.  1936. gadā Rēzeknes apriņķī ietilpa 20 pagasti. Pašreizējā Silmalas pagasta teritorija ietilpa Rēzeknes apriņķī un to veidoja Ružinas un Silajāņu pagasti.  Silmalas ciems izveidots 1954. gadā un no 1959. gada tas ietilpa Rēzeknes rajonā. 1975. gadā Silmalas ciema padomei tika pievienota Čulku ciema padome, bet 1987. gadā Kruķu un Ružinas ciemu padomes.

1991.gadā Silmalas ciema padomei tika piešķirts pagasta statuss. 1992.gadā pagasta centrs pārvietojās jaunajās kluba – kantora telpās Gorņicas ciemā.   

No 2009.gada 1.jūlija Silmalas pagasts ir iekļauts Rēzeknes novada pašvaldībā. Silmalas pagasta pārvalde ir Rēzeknes novada pašvaldības iestāde.

No 2019.gada Silmalas pagasta pārvalde ir Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Maltas pagastu apvienība" struktūrvienība "Silmalas pagasta pārvalde".

No 2021.gada 01. jūlija Silmalas pagasta pārvalde ir Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Maltas apvienības pārvalde" struktūrvienība "Silmalas pagasta pārvalde".

No 2023. gada 01. marta Silmalas pagasts ir  Maltas apvienības pārvaldes teritoriālā vienība.silmalas

No 2023.gada 1.decembra Silmalas pagastam ir savs logo - Čiekurs (priežu) simboliski vēsta par šī pagasta priežu silu varenumu gan ar to dabas velšu bagātību, gan atgādinot seno stāstu par šeit patvērumu atradušajiem vecticībniekiem. Čiekura sēkliņas izsējas pārmaiņu vējos, aicinot izzināt pagātni un atnesot jaunas vēsmas. To apliecina gan pagasta novadpētnieku aktivizēšanās, gan jauno talantu sasniegumi. Platības ziņā lielākais Rēzeknes nova da pagasts (un viens no lielākiem Latvijā) ar savām 77 sādžām ir kā bagātīgs skujeņu mežs, kurā tautības un mentalitātes kā dažādi čiekuri kopā veido unikālu līdzās pastāvēšanas piemēru. Čiekurs saglabā Prezmas muižas parkā un Maltas muižas sendienu apstādījumu piemiņu, kā arī ir kā aicinājums saglabāt priežu un egļu mežu šalkoņu nākamajām paaudzēm.

Free Joomla! templates by Engine Templates