NVO

Silmalas pagasta nevalstiskās organizācijas

Biedrība “Silmalieši”, reģ. Nr. 40008165824, adrese: Saules iela 4, Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630. Valdes priekšsēdētāja – Jevģēnija Grišuļonoka, valdes locekļi: Lolita Ļoļāne, Jānis Laizāns. Kontakttālrunis: Jevģēnija Grišuļonoka- 26337377.  Biedrības mērķi un uzdevumi:

1.sekmēt Silmalas pagasta teritorijas ilgtspējīgu attīstību;

2.veicināt apkārtējās dabas un kultūras vides saglabāšanu un sakārtošanu;

3.veicināt sociālās vides uzlabošanu Silmalas pagastā;

4.veicināt  izglītības līmeņa paaugstināšanu Silmalas pagasta iedzīvotājiem;

5.veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Silmalas pagastā;

6.veicināt lauku iedzīvotājus darboties pagasta teritorijas attīstības labad;

7.veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.

Biedrība “Vijama”, reģ. Nr. 40008260777, adrese: Preiļu iela 32, Štikāni, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4636. Valdes locekļi: Jana Žuka, Aigars Žuks. Kontakttālrunis: Jana Žuka- 20092223. Biedrības mērķi un uzdevumi:

1. sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Silmalas pagastā, Štikānu ciematā;

2. nodrošināt sociālā punkta pakalpojumu sniegšanu, dodot iespēju sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām izmantot pieejamos resursus;

3. veicināt sociālās vides uzlabošanu Silmalas pagastā, Štikānu ciematā;

4. sociālo pakalpojumu attīstīšana un pilnveidošana.

Mednieku biedrība “Latgales Vilki”, reģ. Nr. 40008015771, adrese: Lakstīgalu 2-3, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4636. Valdes priekšsēdētājs Mihails Varlamovs. Kontakttālrunis : Mihails Varlamovs- 28355723.

Biedrības mērķi u uzdevumi:

1.izkopt un attīstīt medniecību;

2. kopīgi īstenot civilizētu medniecību;

3.rūpēties par sakārtotu vidi;

4.pildīt biotehniskos pasākumus.

Mednieku un makšķernieku biedrība “Silmalnieki”, reģ. Nr. 40008016531, adrese: Jaunbirzs, Prezma, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4636. Valdes priekšsēdētājs Vladislavs Keidāns. Kontakttālrunis: Vladislavs Keidāns- 29476306.

Biedrības mērķi un uzdevumi:

1.izkopt un attīstīt medniecību un makšķerēšanu;

2. kopīgi īstenot civilizētu medniecību un makšķerēšanu;

3.rūpēties par sakārtotu vidi;

4.pildīt biotehniskos pasākumus.

Biedrība “Rūžeņa”, reģ. Nr. 40008148379, adrese: Ezera iela 23, Silmalas pagasts, Vecružina, Rēzeknes novads, LV -4636. Valdes priekšsēdētājs- Žanis Feldmanis, valdes locekļi: Marija Fokina, Ija Cvetkova. Kontakttālrunis: Žanis Feldmanis – 29466037.

Biedrības mērķi un uzdevumi:

1.sociālās aprūpes pakalpojumu bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar veselības traucējumiem nodrošināšana;

2.veicināt sociālās vides uzlabošanu Silmalas pagastā;

3.veicināt apkārtējās dabas un kultūras vides saglabāšanu un sakārtošanu;

4.veicināt vides pieejamību visiem pagasta iedzīvotājiem;

5.veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Silmalas pagastā;

6.veicināt lauku iedzīvotāju iesaistīšanos pagasta teritorijas labiekārtošanā;

7.veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.

8.sekmēt Silmalas pagasta teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

Free Joomla! templates by Engine Templates