Arī Silmalas kultūras nama sieviešu vokālajam ansamblim ,,Noskaņa’’ būs jauni tērpi

Jauni tērpi tiks iegādāti projektā ,,Silmalas kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa ,,Noskaņa" tērpu iegāde’’, Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000029, kuru realizēt ir uzsākusi Rēzeknes novada pašvaldības ,,Maltas apvienības pārvalde” ES ELFLA programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

 p.png

 

 

Arī  Silmalas kultūras nama sieviešu vokālajam ansamblim ,,Noskaņa’’ būs jauni tērpi

 

Jauni tērpi tiks iegādāti projektā ,,Silmalas kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa ,,Noskaņa" tērpu iegāde’’, Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000029, kuru realizēt ir uzsākusi Rēzeknes novada pašvaldības ,,Maltas apvienības pārvalde” ES ELFLA programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Tā kā projekta mērķis ir atbalstot sabiedriskās iniciatīvas, sekmēt un dažādot kultūras produktu piedāvājumu Rēzeknes novadā, attīstot Silmalas kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa ,,Noskaņa'' repertuāru, kolektīva 5 dalībniecēm būs pieejams pa diviem tērpu komplektiem: 1.komplekts - bikses, tunika, tops mūsdienīga repertuāra nodrošināšanai, 2.komplekts - kleita folkloras repertuāram.

Silmalas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis ,,Noskaņa" tika izveidots 2010.gadā. Tas ir attīstījies un pilnveidojies, iegūstot atpazīstamību ne vien Rēzeknes novada, bet visas Latgales mērogā, kā arī sevi pieteicis starptautiskā vidē. Ansamblī darbojas 5 vidējās paaudzes sievietes, apgūstot un izpildot gan folkloras repertuāru, gan arī mūsdienīgas dziesmas. Katru gadu kolektīvs piedalās Rēzeknes novada vokālo ansambļu skatēs un sadziedāšanās svētkos. Līdztekus ansamblis ir arī aktīvs dalībnieks Rēzeknes Novada dienās, Maltas pagastu apvienības kultūras namu rīkotajos pasākumos: gadskārtu ieražu, senioru vakaros, kāzu jubilejās, Latvijas Valsts svētkos, Baltā galdauta svētkos, Ziemassvētkos.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 5000.00 EUR, no kurām 90 % jeb 4500.00 EUR  ir publiskais finansējums, un atlikusī summa 500.00 EUR ir Maltas apvienības pārvaldes līdzfinansējums.

Sagatavoja projekta vadītāja

Inga Čekša-Ratniece

Free Joomla! templates by Engine Templates