Silmalas pagasta pašvaldība RU

Silmalas pagasta pārvalde
Reģ.90000025323
Saules 4, c.Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Latvija, LV-4630

Bankas rekvizīti:
A/S "Swedbanka", kods HABALV22
Norēķinu konts:
LV87HABA0551034238287

Pārvaldes vadītājs:
Eduards Grišuļonoks
Tālruņi: 64644683, 29108439
Pārvaldes sekretāre:
Regīna Baranova
Tālrunis:64644830
Fakss: 64644830
e-pasts:info@silmala.lv

Silmalas pagasta pārvaldes ēka