Bāriņtiesa

                      

VALSTS NODEVAS

(Bāriņtiesu likuma 79.pants)                                                                                         Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.                   Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:                                                                        1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11.38 EUR;                                                                                                                        2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 EUR;                                                                                                                                3) par testamenta sastādīšanu vai atsauk­šanu — 18.50 EUR;                                                                                                                                                      4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34.15 EUR;                                                                                                                        5) par pilnvaras sagatavošanu — 4.27 EUR;                                                                                                                            6) par pilnvaras apliecināšanu —2.85 EUR;                                                                                                                        7) par paraksta apliecināšanu — 2.85 EUR;                                                                                                                        8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1.42 EUR (par katru lappusi);                                                                                                                   9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 EUR (par katru lappusi);                                                                                                                  10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 EUR (par katru lappusi);                                                                                                                        11) par paziņojuma izsniegšanu — 4.27 EUR;                                                                                                                       12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu —4.27 EUR;                                                                                                                            13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7.11 EUR;                                                                                                                      14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4.27 EUR;                           15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48.38 EUR;                                                                                                                       16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4.27 EUR (par katru lappusi).                   Stājas spēkā ar 01.01.2007.