Pagasts skaitļos

         Pagasta kopējā platība-19472,9 ha,

no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme-12388 ha;

meži-4350 ha;

zem ūdeņiem-619.8 ha;

purvāji un mitrāji-379,7 ha;

pārējās zemes-1735,4 ha.

Vidējā augsnes auglība-31 balle.

 • Lielākā ūdenstece-Maltas upe (115 km, t.sk. Silmalas pagasta teritorijā-36.3 km).
 • Pagastā ir 9 ezeri, vislielākais- Tiskādu ezers (platība 184 ha, vidējais dziļums-3 m).
 • Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2019.-2533 cilvēki,

t.sk. 1241 vīrieši, 1292 sievietes.

 • Nacionālais sastāvs:

latvieši- 638 cilvēki;

krievi- 1748 cilvēki;

baltkrievi- 40 cilvēki;

pārējie-107 cilvēki.

 • Bērnu skaits- 493 bērni;
 • Darbspējīgo iedzīvotāju skaits- 1874 cilvēki;
 • Bezdarbnieku skaits-520 cilvēki, t.sk. 410 ilgstošie bezdarbnieki.
 • Lielākie uzņēmumi pagasta teritorijā:

SIA „Kruķi” (lauksaimniecība);

SIA „Daugavieši”(lauksaimniecība);

SIA „Avotiņš R”(tirdzniecība);

SIA „Liepas”(tirdzniecība).

 • Ciemu skaits pagastā- 70 ciemi,

Lielākie ciemi:

Vecružina (369 iedzīvotāji);

Kruķi (339 iedzīvotāji);

Gorņica (279 iedzīvotāji);

Štikāni, Rogoviki (320 iedzīvotāji).

 • Silmalas pagastā esošo ceļu garums 199 km , t.sk. pagasta ceļi-128.266 km;
 • Pašvaldības ceļu skaits- 60 ceļi; Ielu skaits-24 ielas (12.606 km)
 • Pagasta autobusu skaits skolēnu pārvadāšanai- 4 autobusi.

 Tiskādu ezers