Pagasta pārvalde

Silmalas pagasta pārvalde 

Jānis Laizāns  

Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs

                             

 

 Silmalas pagasta pārvalde sākot ar 2019.gada 01.janvāri ir Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Maltas apvienības pārvalde" struktūrvienība "Silmalas pagasta pārvalde".

 

„Rēzeknes novada pašvaldības Datu privātuma politiku var iepazīties https://rezeknesnovads.lv/datu-privatuma-politika/ un https://rezeknesnovads.lv/informacija-par-rezeknes-novada-pasvaldibas-personas-datu-apstrades-nolukiem-atbilstosi-visparigas-datu-aizsardzibas-regulas-13-pantam/ ".