Kontakti

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena (izbraukumā Kruķos)

10.00-13.00

Otrdiena (izbraukumā Vecružinā)

10.00-13.00

Trešdiena (pagastmāja Gorņicā)

8.00-16.00

Ceturtdiena  (katra mēneša otrā ceturtdiena, izbraukumā Štikānos):

10.00-13.00

 

 Pagasta pārvaldes administrācijas darbinieki

 

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pagasta pārvaldes vadītājs

Eduards Grišuļonoks

64644683 mob.29108439

Lietvede

Regīna Baranova

64644830

 

 

 

Sekretāre

Nellija Augustāne

64644830

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Zinaīda Šilova

64644830

 

 

 

Zemes lietu speciāliste

Marina Borisova

64644844

 

 

 

Galvenā grāmatvede

Lolita Ļoļāne

64644682

Ekonomiste                  Komunālās saimniecības grāmatvede

Jevģēnija Grišuļonoka

64644682

Stipendiātu koordinatore

Inta Kurmeļova

64646121

Komunālās saimniecības  vadītājs

 

Komunālās saimniecības  vadītāja p.i. (no 01.06.2017.)

Juris Zeimuļs

 

Jānis Laizāns

 

64644682

mob.26568623

Sociālās darbinieces

Vera Laškova  

Tatjana Īlena  Valentīna Krasutina

Ināra Poļakova

64644842   mob.26449650

 

64644834

Kasiere

Larisa Kolosova

64644842

Grāmatvedes

Līvija Gžibovska  Ērika Greidāne

64644825

Avīzes „Silmalas dzīve” korespondente

Natālija Briksina

mob.26067627