Kontakti

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena (izbraukumā Kruķos)

10.00-13.00

Otrdiena (izbraukumā Vecružinā)

10.00-13.00

Trešdiena (pagastmāja Gorņicā)

8.00-16.00

Ceturtdiena  (katra mēneša otrā ceturtdiena, izbraukumā Štikānos):

10.00-13.00

 

 Pagasta pārvaldes administrācijas darbinieki

 

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pagasta pārvaldes vadītājs

Jānis Laizāns

64644683 mob.26568623

Lietvede

Regīna Baranova

64644830

 

 

 

Sekretāre

Nellija Augustāne

64644830

Bāriņtiesas locekle

Daina Rivča

64644830

 

 

 

Zemes lietu speciāliste

Marina Borisova

64644844

 

 

 

RNP iestādes "Maltas pagastu apvienība" vecākā grāmatvede

Lolita Ļoļāne

64644682

RNP iestādes "Maltas pagastu apvienība" galv. grām.vietniece

Jevģēnija Grišuļonoka

62303370, 26337377

 

 

 

 

Komunālās saimniecības  vadītājs

 

Edgars Ostrovskis

 

mob.28231738

Sociālās darbinieces

Vera Laškova  

Tatjana Īlena  Valentīna Krasutina

Ināra Poļakova

64644842   mob.26449650

 

64644834

RNP iestādes "Maltas pagastu apvienība" grāmatvede

Inta Kurmeļova

64644825

Informatīvā izdevuma "Silmalas dzīve" korespondente

Diana Rakova

mob.26105479