Bibliotēkas

 Silmalas bibliotēka

Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, p/n Malta, c. Gorņica, Saules iela  4, LV-4630.
Darba laiks: darba dienās no 08.00 līdz 16.30, pusdienas pārtraukums 12.00-12.30

Vadītāja: Diāna Rakova

e-pasts: diana.rakova@rezeknesnovads.lv

Silmalas pagasta bibliotēka ir dibināta 1950. gadā. Tā apkalpo Silmalas pagasta iedzīvotājus. Bibliotēka izvietota otrajā stāvā Silmalas pagasta pārvaldes telpās. 

              Statistika uz 01.01.2021.  

Lietotāju skaits -145, t.sk.47 bērni  

Apmeklējumi- 2721 (t.sk. 437 virtuālie apmeklējumi) 

Izsniegumu kopskaits- 3993
Grāmatu izsniegums - 1667

Seriālizdevumu izsniegums- 2326

Bibliotēkas fonds –4233 grāmatas, 1015 periodiskie izdevumi, 2 elektroniskie 

Bibliotēkas fonds tiek pastāvīgi papildināts un atjaunots, īpaši tādās nozarēs, kā vēsture, kultūras vēsture, pedagoģija, psiholoģija, daiļliteratūra. Piešķirtais finansējums krājumu papildināšanai no Silmalas pagasta pašvaldības budžeta sastāda EUR 1399. Pašreiz Silmalas bibliotēkā lasītājiem pieejami 6 datori, 2 datori vadītājai, ātrgaitas interneta pieslēgums, bezvadu internets aptuveni 50 m rādiusā ap bibliotēku, 1 multifunkcionālās iekārta ( kopētājs – printeris – skeneris).

Bibliotēkā izveidots bērnu stūrītis, kurā mazie apmeklētāji var rotaļāties, spēlēt galda spēles, zīmēt, likt puzles, lasīt grāmatas un bērnu žurnālus.

Katru mēnesi notiek tematiskās un jaunieguvumu izstādes; ir izveidots novadpētniecības plaukts.

Bibliotēkas piedāvājums.

Abonētās datubāzes. Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka".

Datori un internets. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.

Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana. Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana pa tālruni 26105479, e-pastu diana.rakova@rezeknesnovads.lv .

SBA. Lietotājiem vajadzīgos, bet bibliotēkas krājumā neesošos izdevumus, var saņemt staprbibliotēku abonementa kārtā.

Brīva laika pavadīšana. Visiem bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja patīkami un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Bērni var spēlēt dažādas galdu spēlēs, zīmēt vai krāsot bērnu stūrītī, pieaugušie var ērtos apstākļos palasīt avīzes vai žurnālus.

Periodiskie izdevumi 2021.gadā:

 Silmalas dzīve, Ieva, Ievas stāsti, Pūcīte, Люблю; МК-Латвия; Резекненские вести, Латвийские вести, Толока.Сваты, Толока.Сваты на пенсии, Звезды и советы, Лукошко идей, Мое любимое хобби, Мастерим с детьми, Шить легко и быстро.

Ružinas bibliotēka  

Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, c. Vecružina, Lakstīgalu iela  7, LV-4636.
Darba laiks: darba dienās no 8.00 līdz 16.30, pārtraukums no 12.00-12.30.
Vadītāja: Larisa Varlamova.                                                                                Tālrunis: 64646132 

e-pasts:   larisavarlamova@inbox.lv 

Ružinas bibliotēka ir dibināta 1957.gadā. Tā Latvijas bibliotēku reģistrā reģistrēta 2004. gada 13. janvārī ar Nr.BLB0511.

Ružinas bibliotēka akreditēta kā vietējas nozīmes bibliotēka 2016.gada 17.novembrī uz pieciem gadiem.

     Silmalas pagasta Ružinas bibliotēka ir  viena no četrām publiskajām bibliotēkām Silmalas pagastā. Bibliotēka atrodas Vecružinas ciemā, vienā ēkā ar Ružinas pasta nodaļu, vienstāva ēkā un nodrošināta  piekļuve lasītājiem ar kustību traucējumiem. Ružinas bibliotēkā ir lasītāju apkalpošanas zona, bērnu stūrītis un internetlasītavas zona.

Bibliotēkas svarīgākais uzdevums ir sniegt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus. Nozīmīgs bibliotēku darbu virziens ir lasīšanas veicināšanas un dažādu tematisko pasākumu organizēšana. Ružinas bibliotēka piedāvā: aktuālās izstādes; tematiskās pēcpusdienas; informācijas stundas un konkursus. Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja saņemt vajadzīgo literatūru, izmantojot bibliotēkā pieejamo datortehniku un citu biroja tehniku. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana. Ružinas bibliotēka strādā ar BIS Alise un izmanto SBA programmu, lai ātrāk un ērtāk atrast nepieciešamās grāmatas. Iespieddarbus, kuri nav saņemami bibliotēkā, lietotājiem ir iespēja saņemt no citu bibliotēku krājumiem (SBA).

Ružinas bibliotēku apmeklētājiem arī ir pieejamas 2 autorizētās tiešsaistes datu bāzes- Lursoft Laikrakstu bibliotēka www.news.lv un Letonika www.letonika.lv, kuras, pateicoties Kultūras informācijas sistēmu centram (KISC) bibliotēkās pieejamas bez maksas.

      Informācija par bibliotēku ievietota Silmalas pagasta interneta mājas lapā www.silmala.lv, www.rezeknesnovads.lv un Rēzeknes centrālās bibliotēkas mājas lapā www.rezeknesbiblioteka.lv  un bibliotēku portālā www.biblioteka.lv

                    Statistika uz 01.01.2021.

Lietotāju skaits – 140, t.sk. bērni – 37

Apmeklējumi –1561, t.sk. bērni –179, virtuālie apmeklējumi-377

Grāmatu izsniegums –2556,

Bibliotēkas fonds –4566 eksemplāri, t.sk. 3879 grāmatas un 672  periodiskie izdevumi.
Bibliotēkas fonds tiek pastāvīgi papildināts un atjaunots, īpaši tādās nozarēs, kā vēsture, kultūras vēsture, pedagoģija, psiholoģija, daiļliteratūra. Piešķirtais finansējums krājumu papildināšanai no Silmalas pagasta pašvaldības budžeta  2021. gadā sastāda EUR 1398.   Ružinas bibliotēkas krājums ir 100 % atspoguļots BIS ALISE. 

Bibliotēkas krājumu popularizēšanai tiek izmantotas ekskursijas pa bibliotēku sākumskolas skolēniem, sarunas par grāmatām, literatūras tematiskās izstādes. 

Periodiskie izdevumi 2021.gadā:

Praktiskais Latvietis, Kas jauns Avīze, Spicīte,  MK – Латвия, Латвийские Вести, Семь суперсекретов, Резекненские Вести, Люблю, 1000 советов, Сваты. Сваты на даче, Сваты. Саша и Мaша,  Делаем сами, Журнал "Домашний" , Лечебные письма, Модное вязание.   

 

Kruķu bibliotēka

Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, c.Kruķi, Miera iela 9 

Tālrunis: 64644953

e-pasts: anita.laizane@rezeknesnovads.lv

Vadītāja: Anita Laizāne

Darba laiks: darba dienās no 8.00 līdz 16.30, pārtraukums 12.00-12.30 

Kruķu bibliotēka atrodas Silmalas pagasta rietumu daļā, Kruķu ciemā, Kruķu daudzfunkcionālajā pakalpojumu centrā.

Bibliotēka savu 70.jubilejas gadu uzsāk jaunās telpās, bijušajā Kruķu sākumskolā.

  Kruķu bibliotēkai ir vietējā informācijas, izglītošanas,atpūtas un sociālās komunikācijas centra nozīme. Apmeklētājiem tiek piedāvāts grāmatu un žurnālu krājums, datoru un interneta izmantošanas iespējas, kopēšanas, izdrukāšanas, skenēšanas, elektroniskas dokumentu pārsūtīšanas pakalpojumi, materiālu izstādes un pasākumi.

Bibliotēka piedāvā uzziņas un konsultācijas e-pakalpojumu klātienē, attālināti, pa telefonu.

Pieejamas abonētās datu bāzes:

www.letonika.lv- enciklopēdijas, vārdnīcas, plašs attēlu, audio, video materiālu krājums par Latviju.

www.news.lv- laikrakstu bibliotēka, jaunumi un arhīvs.

               Statistika uz 01.01.2021.

Lasītāji: 167, t.sk.bērni -47

Apmeklējums: 2194

Izsniegums: 3415

Krājums: 4109  grāmatas, 1026 periodiskie izdevumi, 17 audiovizuālie dokumenti.

Periodiskie izdevumi 2021. gadā: AgroTops, Dārza Pasaule, Ievas stāsti, Ievas Veselība, Praktiskais Latvietis, Silmalas dzīve, Люблю!, Патрон, Толока. Садовод и огородник, Толока. Домашний, Толока. Народный доктор,Толока.Делаем сами,Толока.Саша и Маша, Семеро с ложкой, 1000 советов, Резекненские Вести, Латвийские Вести.

Bibliotēkā izveidots bērnu stūrītis, kurā mazie apmeklētāji var rotaļāties, spēlēt galda spēles, zīmēt, likt puzles, lasīt grāmatas un bērnu žurnālus.

Kruķu bibliotēkas ziņas lasiet sociālajos tīklos   http://www.facebook.com/krukibibl/   

Bibilotēkas krājumu var apskatīt internetā: ej.uz/kruku-biblioteka , izdevumus iespējams pasūtīt, lietotāja vārdu un paroli jautāt bibliotekārei. Citās Rēzeknes novada un pilsētas bibliotēkās esošās grāmatas iespējams pasūtīt Kruķu bibliotēkā starpbibliotēku abonementā.

Iestāde ir akreditēta vietējās nozīmes bibliotēkas statusā 2016. gada 16. novembrī.         

Štikānu bibliotēka

Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, p/n  Ružina, c.Štikāni, LV-4636. Darba laiks: darba dienās no 8.00-16.30, pusdienu pārtraukums 12.00- 12.30.

Vadītāja: Larisa Kolosova

Tālrunis: 64646941

e-pasts:larisa.kolosova@rezeknesnovads.lv

Štikānu bibliotēka ir dibināta 1951. gadā. Tā apkalpo Štikānu, Rogoviku un apkārtējo ciemu iedzīvotājus. Galvenie bibliotēkas darbības virzieni ir iedzīvotāju nodrošināšana ar aktuālu informāciju, iespieddarbu un elektroniskā formā sniegt atbalstu izglītības un izklaides nolūkos, datoru un interneta lietošanas iespēju nodrošināšana, dokumentu izdrukāšana un kopēšana, informatīvi izklaidējošu pasākumu rīkošana.

 

Statistika uz 01.01.2021.

Lietotāju skaists – 102, t.sk. 31 bērns,

Apmeklējumi – 1376,

Grāmatu izsniegums – 1005,

Bibliotēkas fonds – 4307 grāmatas, 470-periodiskie izdevumi, 10-elektoniskie dokumenti.      Bibliotēkas fonds tiek pastāvīgi papildināts un atjaunots, īpaši tādās nozarēs, kā vēsture, kultūras vēsture, pedagoģija, psiholoģija, daiļliteratūra. Piešķirtais finansējums krājumu papildināšanai no Silmalas pagasta pašvaldības budžeta sastāda EUR 1402 . Bibliotēkā ir 4 datori ar Internet pieslēgumu, printeris, skeneris.

Periodiskie izdevumi 2021.gadā: Pucīte, Spicīte, Silmalas dzīve,  МК Латвия, Резекненские Вести, Люблю, Открыто, Тайны звезд, Латвийские Вести, Семь суперсекретов, Лилит, Толока. Сваты, Толока. Делаем сами, Толока.Домашний, Толока.Сваты на пенсии, Толока.Саша и Маша.

Pagasta bibliotēkas piedāvā:
• grāmatu krājumu: daiļliteratūru un nozaru literatūru, uzziņu literatūru;
• preses izdevumus: avīzes un žurnālus;
• starpbibliotēku abonementa pakalpojumus;
• novadpētniecības materiālus un novadpētniecības kartotēku;
• alfabētisko katalogu;
• tematiskās, precizējošas uzziņas un konsultācijas;
• bezmaksas interneta izmantošanu;
• iespēju strādāt ar standartprogrammām Microsoft Word, Excel;
• melnbalto un krāsaino izdruku;
• tematiskās un jaunieguvumu izstādes;
• masu pasākumus dažādās tematikās;
• spēļu stūrīti bērnu nodaļā;    
• materiālus par Eiropas Savienību. 

Visas Silmalas pagasta bibliotēkas saņem finansējumu no pašvaldības budžeta. 2007.- 2008. gadā realizēts Bila un Melindas Geitsu fonda projekts „Trešais tēvadēls”. Visās bibliotēkās uzstādīta datortehnika, multifunkcionālās iekārtas (kopētāji, printeri, skeneri) darbojas ātrgaitas internets, kā arī bezvadu internets.