Bibliotēkas

 Silmalas bibliotēka

Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, p/n Malta, c. Gorņica, Saules iela  4, LV-4630.
Darba laiks: darba dienās no 08.00 līdz 16.30, pusdienas pārtraukums 12.00-12.30

Vadītāja: Natālija Briksina

e-pasts: biblioteka.silmala@inbox.lv  

Silmalas pagasta bibliotēka ir dibināta 1950. gadā. Tā apkalpo Silmalas pagasta iedzīvotājus. Bibliotēka izvietota otrajā stāvā Silmalas pagasta pārvaldes telpās. 

              Statistika uz 01.01.2017.  

Lietotāju skaits -141, t.sk.54 bērni  

Apmeklējumi- 5345  
Grāmatu izsniegums - 3687

Bibliotēkas fonds –8441 grāmatas   

Bibliotēkas fonds tiek pastāvīgi papildināts un atjaunots, īpaši tādās nozarēs, kā vēsture, kultūras vēsture, pedagoģija, psiholoģija, daiļliteratūra. Piešķirtais finansējums krājumu papildināšanai no Silmalas pagasta pašvaldības budžeta sastāda EUR 1350. Pašreiz Silmalas bibliotēkā lasītājiem pieejami 5 datori, 1 dators vadītājai, ātrgaitas interneta pieslēgums, bezvadu internets aptuveni 50 m rādiusā ap bibliotēku, 1 multifunkcionālās iekārta ( kopētājs – printeris – skeneris).

Bibliotēkā izveidots bērnu stūrītis, kurā mazie apmeklētāji var rotaļāties, spēlēt galda spēles, zīmēt, likt puzles, lasīt grāmatas un bērnu žurnālus.

Katru mēnesi notiek tematiskās un jaunieguvumu izstādes; ir izveidots novadpētniecības plaukts.

Periodiskie izdevumi 2017.gadā:

Silmalas dzīve, Mazajam flotistam, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Ieva, Lata Romāns, Spicīte, Люблю, МК Латвия, Лиза, Резекненские вести, Мой ребенок, Латвийские вести, Делаем сами, Вкусно, просто и полезно, Здоровье, Фиксики, Простоквашино, Толока. Волшебный. Толока. Саша и Маша,

Ružinas bibliotēka  

Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, c. Vecružina, Lakstīgalu iela  7, LV-4636.
Darba laiks: darba dienās no 8.30 līdz 17.00, pārtraukums no 12.30-13.00.
Vadītāja: Larisa Varlamova.                                                                               
Tālrunis: 64646132 

e-pasts:   larisavarlamova@inbox.lv 

Silmalas pagasta bibliotēka ir dibināta 1947. gadā. Tā apkalpo Ružinas  un apkārtējo ciemu pagasta iedzīvotājus. Bibliotēka atrodas Vecružinas ciemā, vienā ēkā ar Ružinas pasta nodaļu.

                    Statistika uz 01.01.2017.Lietotāju skaits – 172, t.sk. bērni – 65

Apmeklējumi –3197, t.sk. bērni –1982

Grāmatu izsniegums –4716,

Bibliotēkas fonds –4500 grāmatas.
Bibliotēkas fonds tiek pastāvīgi papildināts un atjaunots, īpaši tādās nozarēs, kā vēsture, kultūras vēsture, pedagoģija, psiholoģija, daiļliteratūra. Piešķirtais finansējums krājumu papildināšanai no Silmalas pagasta pašvaldības budžeta sastāda EUR 1360. Bibliotēkā lasītājiem ir pieejami 6 datori, 1 dators vadītājai, ātrgaitas interneta pieslēgums, bezvadu internets aptuveni 50 m radiusā ap bibliotēku, 2 multifunkcionālās iekārtas (kopētājs-printeris-skeneris).  Bibliotēkā ir bērnu stūrītis, kurā mazie apmeklētāji var rotaļāties, zīmēt, lasīt grāmatas un bērnu žurnālus.

Periodiskie izdevumi 2017.gadā:

Āvene, Ir, Kas jauns Avīze, Sīrups Girl, Oops, 7  секретов, Вести сегодня,  Резекненские Вести, Люблю, МК Латвия, Латвийские Вести,  Приветик, 1000 секретов, Патрон, Приусадебное хозяйство, Толока-Делаем сами, , Толока-Сваты, Толока -Домашний журнал, Рыболов

 Kruķu bibliotēka

Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, c.Kruķi, Miera iela 4 

Tālrunis: 64644953

e-pasts: anitalaizane@inbox.lv

Vadītāja: Anita Laizāne

Darba laiks: darba dienās no 8.00 līdz 16.30, pārtraukums 12.00-12.30 

Kruķu bibliotēka atrodas Silmalas pagasta rietumu daļā, Kruķu ciemā, vienā ēkā ar tautas namu un SIA „Kruķi” kantori. Izsekojot vēsturi arhīva materiālos, atrastas ziņas, ka bibliotēka dibināta 1951. gadā un reģistrēta Maltas rajona Kultūras un izglītības nodaļā. Pirmais bibliotēkas vadītājs – Sadofijs Pankovs. Daudzus darba gadus bibliotēkai ir veltījušas Marija Blohina, Mirimija Danilova, Varvara Kurašova, Jevdokija Kitajeva. 2005. gadā ir uzsākta bibliotēkas datorizācija, pateicoties VVBIS projektam „Gaismas tīkls”. 2007. – 2008. gadā visās bibliotēkās realizē LR Kultūras ministrijas, v/a „ Kultūras un informācijas tīkls”, Bila un Melindas Geitsu fonda projektu „Trešais tēva dēls”. Pašreiz Silmalas pagasta Kruķu bibliotēkā lasītājiem pieejami 5 datori, 1 dators vadītājai, ātrgaitas interneta pieslēgums, bezvadu internets aptuveni 50 m rādiusā ap bibliotēku, 2 multifunkcionālās iekārtas ( kopētājs – printeris – skeneris).

               Statistika uz 01.01.2017.

Lasītāji: 186

Apmeklētāji: 4950 (t.sk.1026 virtuālie apmeklējumi)

Izsniegums: 5146

Krājums: 3775 grāmatas, 894 periodiskie izdevumi, 16 elektroniskie dokumenti

Periodiskie izdevumi 2017. gadā: AgroTops, A-12, Auto Bild, Dārza Pasaule, Ir, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Pūcīte, Elle Girl Rus, Люблю!, Патрон, Лилит, Лиза, Семеро с ложкой, Мишка Топтыжка, О чем врачи не говорят, Толока Садовод и огородник, Толока Домашний, Лена Креатив, Латвийские Вести, Резекненские Вести, Silmalas dzīve

Bibliotēkā izveidots bērnu stūrītis, kurā mazie apmeklētāji var rotaļāties, spēlēt galda spēles, zīmēt, likt puzles, lasīt grāmatas un bērnu žurnālus.

Kruķu bibliotēkas ziņas lasiet bibliotēku portālā http://www.biblioteka.lv/Libraries/silmalas-pagasta-kruku-biblioteka  

un sociālajos tīklos   http://www.facebook.com/krukibibl/           

Štikānu bibliotēka

Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, p/n  Ružina, c.Štikāni, LV-4636 Darba laiks: darba dienās no 8-17, pusdienu pārtraukums 12- 13.

Vadītāja: Nadežda Boļšakova  

Tālrunis: 64646941

e-pasts: nadezhda.bolshakova@inbox.lv

Štikānu bibliotēka ir dibināta 1951. gadā. Tā apkalpo Štikānu, Rogoviku un apkārtējo ciemu iedzīvotājus. 

 

Statistika uz 01.01.2017.

Lietotāju skaists – 91, t.sk. 36 bērni,

Apmeklējumi – 1260,

Grāmatu izsniegums – 4334,

Bibliotēkas fonds – 4003 grāmatas, 735-periodiskie izdevumi, 10-elektoniskie dokumenti.      Bibliotēkas fonds tiek pastāvīgi papildināts un atjaunots, īpaši tādās nozarēs, kā vēsture, kultūras vēsture, pedagoģija, psiholoģija, daiļliteratūra. Piešķirtais finansējums krājumu papildināšanai no Silmalas pagasta pašvaldības budžeta sastāda EUR 1360 . Bibliotēkā ir 5 datori ar Internet pieslēgumu, printeris, skeneris.

 

Periodiskie izdevumi 2017.gadā: Silmalas Dzīve, 7 Секретов, Люблю, Суббота, Открыто, Совершенно Секретно, Семеро с ложкой , Тайны звёзд,
Все для женщин, Караван историй, Резекненские Вести, Вести Сегодня
.

Pagasta bibliotēkas piedāvā:
• grāmatu krājumu: daiļliteratūru un nozaru literatūru, uzziņu literatūru;
• preses izdevumus: avīzes un žurnālus;
• starpbibliotēku abonementa pakalpojumus;
• novadpētniecības materiālus un novadpētniecības kartotēku;
• alfabētisko katalogu;
• tematiskās, precizējošas uzziņas un konsultācijas;
• bezmaksas interneta izmantošanu;
• iespēju strādāt ar standartprogrammām Microsoft Word, Excel;
• melnbalto un krāsaino izdruku;
• tematiskās un jaunieguvumu izstādes;
• masu pasākumus dažādās tematikās;
• spēļu stūrīti bērnu nodaļā;    
• materiālus par Eiropas Savienību. 

Visas Silmalas pagasta bibliotēkas saņem finansējumu no pašvaldības budžeta. 2007.- 2008. gadā realizēts Bila un Melindas Geitsu fonda projekts „Trešais tēvadēls”. Visās bibliotēkās uzstādīta datortehnika, multifunkcionālās iekārtas (kopētāji, printeri, skeneri) darbojas ātrgaitas internets, kā arī bezvadu internets.