Tiskādu vidusskola

Adrese: Parka iela 4, Vecružinas ciems, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads,               LV 4636                                                                                                                      Tālruņi: kanceleja- 64646124, direktors- 64646136                                                   Fakss: 64646136                                                                                                                e-pasts: tiskadi@saskarsme.lv                                                                            Direktore:  Olga  Miseviča                                                                                     Direktora vietniece mācību jomā: Elita Valenieka 

Tiskādu vidusskolas struktūvienība - Kruķu pamatskola                                    Adrese: Miera iela 9, ciems Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads,                         LV-4636, tālrunis: 64644950                                                                       Struktūrvienības vadītāja: Nadežda Černobrova   

 

 Vēsture: Dibināta 1868.gadā (Tiskādu pareizticīgo draudzes skola, no 1920. Ružinas sešklasīgā pamatskola, no 1945. – Tiskādu nepilnā vidusskola, tagadējais nosaukums kopš 1953.) Tagadējā ēka celta 1975. g. Skolas ilggadējais direktors – Aleksandrs Vatulins (dz. 1921. – miris 1997.) strādāja no 1955. līdz 1985. gadam.Skolas direktors Viktors Kovaļovs (dz. 1952.g.) skolā strādāja par direktoru no 1985.gada līdz 2014. gada 29.augustam. No 2014. gada 01.oktobra skolas direktore ir Olga Miseviča.

Mācību valoda: krievu                                                                                                Skolēnu skaits: 2014./2015.mācību gads – 166 skolēni                                   Darbinieku skaits: pedagoģiskie darbinieki – 25; saimnieciskie darbinieki – 12

Skolas īstenojamās programmas:                                                                            Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma.                                                   

Kods: 01011121                                                                                                          

Pamatizglītības  mazākumtautību programma.

Kods: 21011121  

                                                                                                                                Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību  programma. Kods: 31011021                                                                                      

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar ar garīgās attīstības traucējumiem. Kods:21015821

Ārpusstundu aktivitātes:   

Aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde, 10.klases skolēni piedalās uzņēmējdarbības programmas projektā „Esi līderis!”, notiek fakultatīvu darbs vidusskolēnu traktora vadītāju apmācībā, 12 skolēni mācās uz autovadītāju B kategoriju. Skolā ir šādas interešu izglītības pulciņi: Leļļu teātris, Sporta spēles, Instrumentālais ansamblis, Volejbols, Ekoloģijas pulciņš.                                                                               

Tradīcijas: Katru gadu skolēni rezultatīvi piedalās novada latviešu valodas mācību priekšmeta olimpiādē, Latvijas krievu mācībvalodas skolu atbalsts asociācijas teātra mākslas un skatuves runas konkursos, Rēzeknes novada skatuves runas konkursā.  Skola ir slavena ar sporta tradīcijām (novada uzvarētāji: volejbolā, galda tenisā, skriešanā, slēpošanā), aktīvi darbojas leļļu teātris, vokāli instrumentālais ansamblis.

Svētki: Zinību diena, rudens un pavasara pārgājieni, rudens kross, Skolotāju diena, Pašpārvaldes diena, iesvētīšana vidusskolēnos, Latvijas Republikas proklamēšanas diena, Ziemassvētku eglīte, Ziemassvētku mielasts skolēniem,kuriem mācību rezultāti ir no 7 līdz 10 ballēm, Literāro kompozīciju konkurss, absolventu tikšanās vakars, Svētā Valentīna diena, Jautrā Maslenica, novada galda tenisa sacensības, Lieldienas, Mātes diena, Pēdējais zvans, mācību gada rezultāti "Mēs kļuvām par gadu vecāki".

Pedagoģi, kuri veltījuši skolai 15 un vairāk gadu:  Viktors Kovaļovs, Klavdija Marcinkeviča, Marija Borisovska, Ludmila Kovaļova, Marija Ščemeļova, Irēna Dubovska, Valentīna Beļajeva, Gaļina Žugunova, Ļuda Ščemeļova, Aleksandrs Mironovs, Irīna Ščerbakova.