Tiskādu internātpamatskola

 Tiskād speciālā internātpamatskola                                                                     Adrese: Ezera iela 23, Vecružinas ciems, Silmalas pag., Rēzeknes raj., p/n Ružina,   LV-4636                                                                                                                     Tālruņi: direktors-64646126, kancelejas pārzine-64646135, grāmatvedība-64646116  Fakss: 64646126                                                                                                                e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv   Mājas lapa: http://skola-online.lv/tiskadi_int   Direktors: Žanis Feldmanis