Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde

 

Adrese: Skolas iela 3, ciems Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads,                  LV-4630                                                                                                          Tālrunis: 64644821                                                                                               e-pasts: silmala@saskarsme.lv, jelena.dzene@saskarsme.lv                                                                                Vadītāja: Jeļena Dzene                                                                         

Vēsture. 2009.gada 25. jūnijā Silmalas pamatskola tika reorganizēta par Silmalas pirmsskolas izglītības iestādi. Pēc mutiskiem apliecinājumiem Silmalas pamatskolas saknes ir meklējamas tālajā 1907. gadā sādžā Čulki. Skola daudzreiz mainīja nosaukumu un atrašanās vietu. Ar 1992.gadu izglītības iestāde atrodas Gorņicas ciemā. Tā ir bērnudārza ēka, kura uzcelta 1989.gadā.

Iestādes moto: Katrs no mums ir individualitāte!

Iestādes darbības mērķis: Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērna individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamas sākotnējās zināšanas un prasmes; sagatavot bērnu pamatizglītības programmas apguves sākšanai.

Iestādē ir 54 izglītojamie (2017./2018.m.g.).

Uzņemšana iestādē notiek visu gadu. Ņemot vērā bērnu vecāku pieprasījumu, iestāde uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecumam.

Mācību valodas ir krievu un latviešu.

Iestādei  ir nepieciešami personāla resursi: 6 skolotāji ar augstāko pedagoģisko izglītību, logopēds, specpedagogs, medmāsa, nepieciešamais  tehniskais personāls,vadītāja.

 

 

Tiek piedāvātas programmas

Vispārējā pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111,

Mazākumtautību vispārējā pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011121.

Speciālā  pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611,

Mazākumtautību speciālā  pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015621.                                                             

Darbojas grupas:  

„Cālīši” (siles  un agrīna vecuma, 1-3g. )

„Lāčuki” (vidēja, 3-4g.)

„Bitītes” ( vecāka, 5-6g.)

 „Skudriņas” (sagatavošanas, 6-7 g., latviešu mācību valoda)

„Mārītes” (sagatavošanas ,6-7 g., krievu mācību valoda)                                                                                           

Iestādes darba režīms : no plkst.7.45. līdz plkst.18.00.

Iestādes īpašie piedāvājumi ir: Dažādu izglītības programmu piedāvājums;

Bērnu ar speciālām vajadzībām  integrēšana sociālajā vidē, atbalsta personāla darbs

Runas, valodas attīstīšana divvalodu vidē,

Interešu izglītības un ārpus rotaļnodarbību laika  organizācija: dejas, sitamo instrumentu ansamblis, teātris, pulciņš “Spēlēt prieks” ( pašgatavotās rotaļlietas un galda spēles), mūzikas rotaļu pēcpusdienas.

 

 

Saikne starp pirmsskolas un sākumskolas izglītības posmiem,

Iestādes padomes aktīvais darbs, sadarbība ar vecākiem. Atbalsts ģimenēm ar bērniem ( biedrība “Raibā pasaule”)

Bērnu nokļūšana uz iestādi un atpakaļ uz mājām tiek organizēta ar pašvaldības (bezmaksas) autobusiem pieaugušo pavadībā.