Daugaviešu pamatskola

Adrese: ciems Štikāni, Silmalas pagasts, p/n Ružina, Rēzeknes novads,                     LV-4636                                                                                                                                                               

Vēsture.  Pirmo reizi vēsturiskajos avotos Daugaviešu pamatskola tiek minēta 1865.gadā. Skola atradās Štikānu sādžā. Skolu sauca – „Rēzeknes apriņķa Ružinas pagasta Štikānu I pamatskola”. Tā bija latviešu skola. 1936.gadā skolu pārdēvēja par Daugaviešu pamatskolu. Skola tika pārdēvēta par godu nelielai upītei, kura tek cauri Štikānu sādžai. Štikānu sādžas iedzīvotāji šo upīti sauca mīļā vārdiņā –   Mazā Daugaviņa. Tāpēc par godu šai upītei skola tika nosaukta par Daugaviešu pamatskolu. Par skolas direktoriem strādāja Jānis Saulgriezis, Valeriāns Jurovs, Irina Krūze,        Leontijs Morozovs, Aldis Ciukmacis,Olga Miseviča.                                                     No 1990.gada skolēni mācās jaunā skolas ēkā.                                               2009.gadā skola ir slēgta.