Izglītība

   Tiskādu vidusskola

Adrese: Parka iela 4, Vecružinas ciems, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads,             LV-4636                                                                                                                     Tālruņi: kanceleja-64646124, direktors-64646136                                                 Fakss: 64646136                                                                                                                e-pasts: tiskadi@saskarsme.lv                                                                       Direktore: Olga Miseviča                                                                                         Direktora vietniece mācību jomā: 

 Kruķu  sākumskola - Tiskādu vidusskolas struktūrvienība

Adrese: Miera iela 9, ciems Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636    Tālruņi: kanceleja-64644950,struktūrvienības vadītāja-64644952                                    e-pasts: kruku_psk@inbox.lv;                                                                   Struktūrvienības vadītāja:Nadežda Černobrova                                                          

 Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Skolas iela 3, ciems Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630    Tālruņis/fakss: 64644821                                                                                                  e-pasts: silmalapii@saskarsme.lv                                                                              Vadītāja: Jeļena Dzene             

 Daugaviešu  pamatskola     

Adrese: ciems Štikāni, Silmalas pagasts, p/n Ružina, Rēzeknes novads,                        LV-4636                                                                                                                        Tālrunis: 64646947                                                                                              2009.gadā skola ir slēgta.                                                 

 Tiskādu speciālā internātpamatskola                                        

Adrese: Ezera iela 23, Vecružinas ciems, Silmalas pag., Rēzeknes novads,p/n Ružina, LV4636                                                                                                                       Tālruņi: direktors-64646126, kancelejas pārzine-64646135, grāmatvedība-64646116  Fakss: 64646126                                                                                                                e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv   Mājas lapa: http://skola-online.lv/tiskadi_int    Direktors: Žanis Feldmanis